Còn mở

Edit Something Brochure Content

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $28 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

write content for a brochure,,, i will supply some content that you will need to edit... you will need to write so its catchy and the product sells

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online