Đã đóng

Edit paper

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $52 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Edit 2434 words Essay (could take you less than one hour to edit) DEADLINE TODAY 02/16/2017 by 23:30 United States Eastern Standard time.

Academic paper written in English (by a non-native speaker) that should be improved with a NATIVE-English writing style.

You are just going to read and check grammar and edit if something is wrong. You neither need to conduct research nor have to be knowledgeable about this political science literature review. You just need to be an English native writer.

If satisfied, I will give a good review and may hire again for upcoming editing assignments.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online