Đã đóng

Format Footnotes (Endnote) and Bibliography in Thesis

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €16 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Seeking a person familiar with legal research and Endnote to conduct final editing of the footnotes of my thesis and the bibliography. The style is OSOLA - however, the main task will be to shorten the full citations in the footnotes and to add e.g. page numbers to the journals mentioned in the bibliography. I can provide the Endote file to facilitate the process. Thus, somebody with Endote experience would be great.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online