Need Line Producer

Đã Đóng

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
translatingteam

Hi, I have no experience in this field but I will try to ask around my friends in the broadcasting industry.

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹12500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0