One edit to a Word file, then creation of PDF

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

I have two issues:

(1) I have a document one page of which I would like to delete, but it's somehow in "read-only" mode, and OpenOffice won't let me delete it. I need it deleted.

(2) I would like the resulting document made into a PDF, preserving my document's existing font and appearance.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online