Đã đóng

One edit to a Word file, then creation of PDF

Dự án này đã được trao cho Shekharmine với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I have two issues:

(1) I have a document one page of which I would like to delete, but it's somehow in "read-only" mode, and OpenOffice won't let me delete it. I need it deleted.

(2) I would like the resulting document made into a PDF, preserving my document's existing font and appearance.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online