Đã hoàn thành

Revisão Textual em Espanhol - 14/02/2017 22:05 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi isaacmolina123 với giá $70 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Preciso de alguém com amplo domínio da língua espanhola para revisar um texto traduzido do português para o espanhol. É um texto de ficção-científica (conto). São 29 páginas, arquivo do Word.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online