Đã hoàn thành

Tydying up and RFP (Request for Proposal) in a presentation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi BRD11 với giá $200 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $150 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need an RFP presentation tidied up by a native English speaker who has exceptional skills at doing presentations as this is going to a number of international organisations overseas. I need it by sunday 23rd April at 1 pm Australian time.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online