Đã đóng

I have a Spanish essay that needs to be edited ASAP. Lower intermediate level.

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $130 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I want to schedule a Skype session, preferably today to edit this essay. It's best if it's as soon as possible! It should be done in an hour or so. It's an short essay no more than 500 words recounting a memorable experience as I am learning new tenses in Spanish right now.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online