Đã Đóng

French/Russian Tutoring

FRENCH/RUSSIAN TUTOR. I have got advanced French degree and 20 years teaching experience. I am also qualified to teach Russian as a foreign language.

I offer tuition in French and Russian from beginner to advanced level.

- Reasonable rates

- Times to suit you

Kỹ năng: Giáo dục & Gia sư

Xem thêm: translator russian french, tutor russian, russian french, teacher french beginner, test french language level, french copywriting job offer, french writer job offer, dutch language level, certificate bulgarian language level, freelancer french tutoring

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #13789085

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

AkhilWP

A proposal has not yet been provided

£20 GBP trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.0