Đã đóng

INLPTA registered NLP Trainer

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

INLPTA registered NLP Trainer

Need INLPTA registered NLP Trainer

can accreditation for the below

Here are the standards for each accreditation level:

INLPTA Diploma

NLP-Practitioner

NLP-Practitioner (blended learning)

NLP-Master-Practitioner

NLP-Trainer-Training

NLP-Master-Trainer-Training

INLPTA Coach-Practitioner

INLPTA Master Coach

NLP-INLPTA-Diploma

Also help to be INLPTA registered

Malaysia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online