Đã đóng

SAP Trainers Required

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $616 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi,

I need trainers for 1 month who can train our candidates in USA from anywhere in the world on this technology

SAP

Let me know you are expert in which module.

Training Duration: 1 Month

Hourly payout and it would be high for right person.

You need to train online by conference [url removed, login to view] here is the requirements:

1. You should have good communication skill with less accent.

2. You should have good knowledge on the topic for which you will be conducting training.

3. You should have high speed internet/broadband,headphone with mic setup.

Let me know about your knowledge and genuine experience with bid and please no fake experience because you will be caught as it is a trainer position.

I need immediate start up so if you want time to start up then please don't bid because I will award the work soon.

Happy Bidding.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online