Còn mở

Assembling circuit on a breadboard from Simulation

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $192 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I have this circuit that is fully simulated and tested mathematically, its about 30 components. It has resistors, op-amps and capacitors that need to be assembled on a physical breadboard.

Frequency Generator needed

US based freelancer preferred, as a hardware prototype needs to be shipped

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online