Đã đóng

Electrical Engineering

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Design a small electronics device to connect to the EGR Valve in Diesel Pickup trucks and change the valve timing to open and close the EGR valve every 2 minutes to allow the air to cool by 60-80 degrees F It would be designed to work on a 2017 Duramax Diesel

write code for the small device to communicate with the EGR valve to open and close the valve at the intervals described. Locate the Male and Female connectors required to attach the small device in line with the current EGR valve.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online