Còn mở

Hire an Engineer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM222222 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min RM200000 MYR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Engineering. I am happy to pay a fixed priced and my budget is RM100 - RM180per day. Specialise in pools and multimedia display fountain design, construction, commisioning and maintenance.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online