Đã hoàn thành

Industrial data-acquisition input circuit to microcontroller (Raspberry Pi, Arduino, BeagleBone, etc.)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shahbaz1980 với giá $250 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Rugged data-acquisition input sub-circuit for micro controller for use in industrial environments. Please see attached document for project description.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online