Còn mở

8266 Wireless RC Servo Controller With Limit Switches

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

For control of continuous rotation RC hobby servos with range of motion limit switches to automatically change direction with control via Android devices.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online