Còn mở

electrical engineering assignment

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $75 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 CAD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

DUE IN 8 HOURS!

TO BE SELECTED EXPLAIN HOW YOU WOULD ANSWER PRIORITY 1

There are many solved similar problems so it should be easy for someone who has studied this in elecrical or computer engineering.

Solve Priority 1 first, then go on to next

Questions 1, 3, 7, 8 and 9 are more important so do those first

Complete before deadline. No Extensions.

PS PRIORITY 22 IS PRIORITY 2

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online