Đã hoàn thành

essy on artificial intelligence

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Zulucorp với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Why has research in Artificial Intelligence been so slow to develop general-purpose, flexible intelligence? What are the prospects for progress in achieving this goal?

Please include evidence from Alan Turing's 1950 paper "Computing machinery and intelligence" and/or Allen Newell's Unified Theories of Cognition chapters 1-3.

Ideally it'd like to propose an idea that will help research in current AI advance (but possible to achieve).

I want this done as soon as possible, it only has to be a few pages (2-3). No padding, high content paper please!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online