Đã hoàn thành

Create fillable PDF form based on two original paper forms

Dự án này đã kết thúc thành công bởi parul6789 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Your project is to take two existing forms (one is legal-size paper-only and one is an electronic document) and use them to create one new fillable and printable version.

You may not disclose the work to the public and all rights go to the buyer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online