Fix simple arduino code

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

Ok i already have my seup working, having some problems uploading

sensor data to web! Easy fix i will PM with details

Using Arduino Mega 2560 + ESP8266 + DHT11

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online