Fix simple arduino code

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

Ok i already have my seup working, having some problems uploading

sensor data to web! Easy fix i will PM with details

Using Arduino Mega 2560 + ESP8266 + DHT11

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online