Còn mở

Mirocontroller based control, firing, alarm & power supply circuit for firing SCR as per the logic

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹31887 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I am need good design engineer for design and development of MC based SCR control, firing, alarm & power supply cards as per the logic provided. All these cards will be integrated at our end.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online