Đã hoàn thành

Modificación electrónica para activación por IR

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jartur với giá €30 EUR trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Modificación electrónica para activación por IR

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online