Đã đóng

NFC antenna range optimisation

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $744 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Increase the range of an NFC antenna on an already existing PCB. Current range is [url removed, login to view], want to increase to 4cm or more. The antenna trace on PCB can't be changed because of space limitation. NFC is driven using a NXP MFRC630 IC. The range can only be increased by tuning the antenna circuit (see attached schematics) and/or optimizing the MFCR630 registers. A PCB will be provided for testing. Antenna trace can be accessed by removing resistors R10 and R11.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online