Test vibration sensor

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I would like to know if vibration sensor SW-18010P is sensitive enough to detect steps when buried on the earth about 20-30cm. Also what would be the range for one sensor.

Please send proof of your reply from your own test or public websites.

Also I would like to know if it is possible connect several sensors every few meters to the same cable and have arduino detect each sensor and know which one has activated (using only one cable for all sensors).

You do not need to design the circuit. I only need range information for the sensor and feasibility of connecting several to the same cable.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online