Đã đóng

Want to build a mesh network of around 50 ESP8266 Wifi controllers...

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹11361 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Want to build a mesh network of around 50 ESP8266 Wifi controllers, which can sense a Digital signal from a potential free contact. These all 50 ESP8266 Wifi modules should be able to send their Digital Input Status to a central ESP8266 (consider this Node No. 51). There I want 50 Digital Output signals in form of 50 LED's to show the status of all 50 Digital Inputs.

I want you to suggest the ESP8266 module, program for it and help in testing. Also provide the circuit diagram for above requirement.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online