Đã đóng

I would like to hire an Electronics Engineer

Dự án này đã được trao cho DmitryGolub với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Design a PCB (including Gerber file and BOM) to connect two VoCore-1 boards ([url removed, login to view]) via Ethernet port and expose another Ethernet port of one of the boards.

There is a good explanation how to connect the ports using magnetics or capacitors on the manufacturer's blog ([url removed, login to view]).

The requirement is the final PCB, with the two VoCore-1 mounted, shall not exceed width 30mm and length 80mm.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online