BSc in Combined Engineering -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Project comprises circuit design, simulation and report

• Apply electric circuit analysis techniques.

• Design and construct digital or analogue circuits.

5. Explain the behaviour of diodes, bipolar junction transistors and operational amplifiers.

• Use computer aided simulation software to implement and simulate electrical and digital circuits.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online