Đã đóng

Hire an Engineer

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Design a simple RF amplifier using something like the nxp/freescale 8600H 600W broadband ldmos transistors. It should amplify a simple carrier signal (no modulation needed) from 1dbm to full power at ~800MHz so will need a pre-amp. It will have 2% max duty cycle (600W is peak not average power). Deliverables could be design files using a common schematic capture package + gerber files etc. Optionally build and test the design. Project is not super urgent, so could be a background task.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online