Đã đóng

Optimization process

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM569 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

The cost objective function which is important to be minimized for the acquisition of raw materials are: purchasing cost, ordering costs, transportation cost and storage cost. The total cost to be minimized are the sum of the purchasing cost, ordering, cost, transportation cost and storage cost. The formulation of the objective function is ready available, what i need is an application of Lindo software to get results

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online