Đã đóng

Report for system administrator responsibilities and roles -- 2

Dự án này đã được trao cho allhellno với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I want a professional technical report about responsibilities, roles, tasks and duties(daily, weekly, monthly, yearly)for a system administrators team.

example:

Daily report:

- Adding/deleting/creating/modifying user account information, resetting passwords, etc.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online