Đã đóng

Telecom Consultants

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 CAD / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We are looking for experienced VoIP, IP Phone System Consultants, IP Engineers or IP Technicians.

Please include detail summary on your experience and LinkedIn profile page address.

We will provide more detail upon reviewing your experiences.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online