Đã hoàn thành

Wiring Diagrams using AutoCAD Electrical

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Riz31 với giá $277 CAD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need an AutoCAD Electrical professional to draw wiring diagrams for solar/battery powered unit.

I will be providing sketches for the diagrams and components selections. Freelancer needs to provide the following;

1. Drawing frame/title block template based on JIC.

2. Wiring diagrams with complete description on each component, wire numbers, terminal numbers, ..etc.

3. Bill of Materials

Sketches will be provided by PM to the shortlisted bidders.

Please be available for a Skype chat to explain what is required if needed.

Please bid only if you are a professional AutoCAD electrical user.

Please do not bid for more than $50.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online