Đã Đóng

h spice coding

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

BestFreelancerK

I had done MS in Engineering. Also I had 9+ years of experience in electrical circuits and HSpice. I can do this task for you

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0