Còn mở

I would like to hire an Electronics Engineer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $8794 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We are developing a "clone" of an existing product and are having difficulty programming and locking Micronas HAL 830 linear programmable hall sensors. Additionally, we would like someone to develop production level software to program the sensors quickly. We need someone who is very familiar with hall sensors and how they work very soon!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online