Đã đóng

I would like to hire an Electronics Engineer

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $205 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a piece of mosaic art that I want to mount on my wall on the front of my house.

Its in the shape of batman returns logo.

I want someone to build a lighting rig, that backlights the logo and configured to be hardwired to 240v.

Preferably around Melbourne metro.

Naturally I would get an electrician to do that.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online