Còn mở

I would like to hire an Engineer - 19/05/2017 00:14 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $155 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

To be made out of Aluminum, looks like a ladder, but is not a ladder. Only interested in help from Australia.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online