I would like to hire a SolidWorks expert

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $25 - $120 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 71

Mô Tả Dự Án

More details will be discussed in chat

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online