Đã đóng

French Chat Support Work

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹29551 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Our android app is visited by more than 100,000 users daily. The app has a dedicated built-in helpline which allows our growing user base to interact with us. We receive few queries, feedback, suggestions from our growing user base and need someone to track and respond to these. This helps us maintain customer engagement, and increase the lifetime value of each customer.

Skills - Strong communication skills, and strong grasp on French language and English grammar is a must.

Past Experience - Past experience with customer support and engagement is a plus.

Skills: English, French.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online