Đã đóng

Traduction Manuel Utilisateur ENG--> FR

Dự án này đã được trao cho raibi với giá €250 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Il s'agit de traduire un texte technique de 8017 mots ( manuel d'utilisation d'un lyophilisateur industriel ) de l'Anglais vers le Français

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online