Đã hoàn thành

Amazon UK Data collection & entry

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TypingxpertRehan với giá £25 GBP trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We need data entry/collection specialists to work on collecting ASIN numbers from [url removed, login to view] website.

We will supply a database that needs the ASIN numbers filled in.

We will start with 500 listings as a trial.

We will evaluate the work done and the time and the successful candidate(s) will then be given increasing number of records.

Would this be of interest to you?

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online