Đã Đóng

Analyze some Data

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹1779 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
6.1
₹4500 INR trong 30 ngày
(18 Đánh Giá)
4.3
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
engehab2017

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Eunicecreg

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
salmanrafiullah

Data analyst with 4yrs exp in solving business problems for fortune 500 companies

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0