Đã đóng

Build a spreadsheet to automate simulations

Dự án này đã được trao cho prameswara với giá $250 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I want to enter in a time series of historical stock data and run simulation based on certain trailing stops. I have a "simple" model that I've built but that I can share to share to show what the "essence" of what I need. I think it can likely be done in excel.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online