Đã hoàn thành

Capture Event ID's from Facebook Event Links

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Exactwork1 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Simple Data mining project.

1. Go to [url removed, login to view] and search for "Golf Tournament" under 'Events' in the united states. You can use this link:

[url removed, login to view]+tournament/keywords_events

2. For each event populate a spreadsheet with two columns:

'Event Name' and 'Facebook Event ID'.

How to capture the event ID?

Here's an example event URL: [url removed, login to view]

This is the 'Facebook Event ID' from the above URL: 263426417443649

Payment Terms:

$10 USD to get started and then I will pay you $.05 USD for each unique and relevant Facebook Event ID that you get. There should be thousands currently available (just keep scrolling down to load more).

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online