Clean up a spreadsheet - Start Immediately

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

I need a little Excel clean-up project completed in the next 4-6 hours. It's about 1500 rows. A phone number column has multiple phone numbers and notes, and I need additional columns created for phone numbers so that each cell has only one phone number in it, and any notes are in a separate notes column next to that phone number.

In your proposal, let me know how confident you are in being able to complete this over the next 4 to 5 hours.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online