Đã đóng

Clean up a spreadsheet - Start Immediately

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need a little Excel clean-up project completed in the next 4-6 hours. It's about 1500 rows. A phone number column has multiple phone numbers and notes, and I need additional columns created for phone numbers so that each cell has only one phone number in it, and any notes are in a separate notes column next to that phone number.

In your proposal, let me know how confident you are in being able to complete this over the next 4 to 5 hours.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online