Đã đóng

Comercio Electrónico

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Desarrollo de Comercio Electrónico/Concatenación de datos en Excel

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online