Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥47727 JPY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥25000 - ¥75000 JPY
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I'm looking for English writers who can make up to 600 dialogues in this month

Payment

Payment is 200 USD per set of 600 exchanges (dialogs).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online