Đã đóng

Convert Google Spreadsheet to excel

Dự án này đã được trao cho imransgd101 với giá $13 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I have a google spreadsheet that needs to be converted to XML. There are about 74K records and about 10 fields. All info must be wrapped in CDATA tags.

I can deliver that file as CSV, XLS or whatever you need.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online