Đã đóng

Convert SQL to Excel

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €25 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Hi Freelancers,

We need a export of the products table from our website. This is easy as 123 but there are some problems. Many sku's seems missing when we export to CSV.

If we download the SQL file the sku list is complete, i am looking for a expert who can convert the SQL file to CSV without missing of sku's.

Regards,

Dominique

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online