Đã đóng

Convert huge PDF to XLSX document

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

I have PDF document with arround 1700 pages. It is mostly tables with data, i need someone who will convert this to XLSX document.

From all available data i only need to extract 3 columns. I tryed using free online tools but the document is too big to be processed. This tool did the best job ([url removed, login to view]) but it managed to extract only first 50 pages.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online