Đã đóng

Copy Data from Outdated Google "My Map" into Excel Spreadsheet

Dự án này đã được trao cho arugawade với giá $4 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I'm trying to help out an Open Source inventor who I greatly admire. He has run across a problem in that he has a map that displays pins of collaborators/builders, however, the person who built that map is no longer reachable.

I need a freelancer to use [url removed, login to view] and type all pins into a spreadsheet with the columns of Name, Description and Address.

Once I get this data I will add it into a new Map that allows Users to independently add/edit info with the inventor as the moderator.

I do not have a count on the number of pins and so this project will be hourly.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online